carinska nomenklatura [Hrvatski]:

5100000000 80 VUNA, FINA ILI GRUBA ŽIVOTINJSKA DLAKA; PREĐA I TKANINE OD KONJSKE DLAKE.

ODSJEK XI TEKSTIL I TEKSTILNI PROIZVODI.

 • 5101000000 80 : Vuna, negrebenana niti češljana
 • 5102000000 80 : Fina ili gruba životinjska dlaka, negrebenana niti češljana
 • 5103000000 80 : Otpaci od vune ili od fine ili grube životinjske dlake, uključujući otpadnu pređu, ali isključujući rastrgane tekstilne materijale
 • 5104000000 80: Rastrgani tekstilni materijali od vune ili od fine ili grube životinjske dlake
 • 5105000000 80 : Vuna i fina ili gruba životinjska dlaka, grebenana ili češljana (uključujući češljanu vunu u pramenovima)
 • 5106000000 80 : Pređa od grebenane vune, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju
 • 5107000000 80 : Pređa od češljane vune, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju
 • 5108000000 80 : Pređa od fine životinjske dlake (grebenane ili češljane), nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju
 • 5109000000 80 : Pređa od vune ili fine životinjske dlake, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju
 • 5110000000 80: Pređa od grube životinjske dlake ili konjske dlake (uključujući obavijenu pređu od konjske dlake), neovisno je li pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju ili ne
 • 5111000000 80 : Tkanine od grebenane vune ili grebenane fine životinjske dlake
 • 5112000000 80 : Tkanine od češljane vune ili češljane fine životinjske dlake
 • 5113000000 80 : Tkanine od grube životinjske dlake ili konjske dlake