carinska nomenklatura [Hrvatski]:

5600000000 80 VATA, PUST I NETKANI MATERIJALI; POSEBNA PREĐA; KONOPI, UZICE I UŽAD TE PROIZVODI OD NJIH.

ODSJEK XI TEKSTIL I TEKSTILNI PROIZVODI.

  • 5601000000 80 : Vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate; tekstilna vlakna, dužine ne veće od 5|mm (flok); prah i nope od tekstilnog materijala
  • 5602000000 80 : Pust, neovisno je li impregniran, prevučen, prekriven ili laminiran ili ne
  • 5603000000 80 : Netkani materijali, neovisno je li impregnirani, prevučeni, prekriveni ili laminirani ili ne
  • 5604000000 80 : Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilna pređa, vrpce i slično iz tarifnih brojeva|5404|ili 5405, impregnirani, prevučeni, prekriveni ili obloženi gumom ili plastičnom masom
  • 5605000000 80 : Metalizirana pređa, neovisno je li obavijena ili ne, koja se sastoji od tekstilne pređe, vrpca i sličnih oblika iz tarifnih brojeva|5404|ili 5405, kombiniranih s kovinom u obliku niti, vrpca ili praha ili prekrivenih kovinom
  • 5606000000 80 : Obavijena pređa, obavijene vrpce i slični oblici iz tarifnih brojeva|5404|ili 5405|(osim pređe iz tarifnog broja|5605|i obavijene pređe od konjske dlake); šenil-pređa (uključujući flokiranu šenil-pređu); efektna pređa s petljama
  • 5607000000 80 : Konopi, uzice i užad, neovisno jesu li upleteni ili opleteni ili ne, te neovisno jesu li impregnirani, prevučeni, prekriveni ili obloženi gumom ili plastičnom masom ili ne
  • 5608000000 80 : Uzlani mrežasti proizvodi od konopa, uzica ili užadi; gotove ribarske mreže i ostale gotove mreže, od tekstilnog materijala
  • 5609000000 80 : Proizvodi od pređa, vrpca i sličnih proizvoda iz tarifnog broja|5404|ili 5405, konopa, uzica ili užadi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu