carinska nomenklatura [Hrvatski]:

2100000000 80 RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI.

ODSJEK IV PRIPREMLJENI PREHRAMBENI PROIZVODI; PIĆA, ALKOHOLI I OCAT; DUHAN I PRERAĐENI NADOMJESCI DUHANA.

  • 2101000000 80 : Ekstrakti, esencije i koncentrati, od kave, čaja ili mate-čaja te pripravci na osnovi tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja ili mate-čaja; pržena cikorija i drugi prženi nadomjesci kave te ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda
  • 2102000000 80 : Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi (osim cjepiva iz tarifnog broja|3002); pripremljeni praškovi za peciva
  • 2103000000 80 : Umaci i pripravci za umake; miješane začinske tvari i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)
  • 2104000000 80 : Juhe i mesne juhe (temeljci) te pripravci za njih; homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi
  • 2105000000 80 : Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne
  • 2106000000 80 : Prehrambeni proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu