carinska nomenklatura [Hrvatski]:

9600000000 80 RAZNI GOTOVI PROIZVODI.

ODSJEK XX RAZNI GOTOVI PROIZVODI.

 • 9601000000 80 : Obrađena bjelokost, kosti, kornjačevina, rog, jelenji rog, koralji, sedef i ostali materijali životinjskog podrijetla za rezbarenje te proizvodi od tih materijala (uključujući proizvode dobivene oblikovanjem)
 • 9602000000 80 : Obrađeni materijali biljnog ili mineralnog podrijetla za rezbarenje i proizvodi od tih materijala; proizvodi oblikovani ili rezbareni od voska, stearina, prirodnih guma ili prirodnih smola ili od masa za modeliranje i ostali oblikovani ili rezbareni proizvodi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; obrađena, nestvrdnuta želatina (osim želatine iz tarifnog broja|3503) i proizvodi od nestvrdnute želatine
 • 9603000000 80 : Metle, četke (uključujući četke koje predstavljaju dijelove strojeva, aparata ili vozila), ručno pogonjene mehaničke sprave za čišćenje podova, bez motora, četke za paučinu i peruške; pripremljene vezice i snopovi za izradu metli ili četaka; jastučići za nanošenje boje i soboslikarski valjci; brisači prozora, podova i slično (osim onih s valjkom)
 • 9604000000 80 : Ručna sita i ručna rešeta
 • 9605000000 80 : Putni setovi za osobnu toaletu, šivanje ili čišćenje cipela ili odjeće
 • 9606000000 80 : Dugmad, dugmad koju se kopča utiskivanjem, dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi tih proizvoda; nedovršena dugmad
 • 9607000000 80 : Patentni zatvarači i njihovi dijelovi
 • 9608000000 80 : Kemijske olovke; flomasteri i markeri s vrhom od poroznog materijala te markeri; nalivpera i ostala pera na punjenje; pera za kopiranje; tehničke olovke; držala za pera, držala za olovke i slična držala; dijelovi (uključujući kape i klipse) prethodno navedenih proizvoda, osim onih iz tarifnog broja|9609
 • 9609000000 80 : Olovke (osim olovaka iz tarifnog broja|9608), krajoni, mine za olovke, pastele, ugljen za crtanje, krede za pisanje ili crtanje i krojačke krede
 • 9610000000 80 : Pločice i ploče, s površinom za pisanje ili crtanje, neovisno jesu li uokvirene ili ne
 • 9611000000 80 : Datumari, žigovi ili numeratori i slično (uključujući naprave za tiskanje ili utiskivanje etiketa), konstruirani za rad u ruci; ručne slagaljke i ručni tiskarski setovi koji sadrže takve slagaljke
 • 9612000000 80 : Vrpce za pisaće strojeve ili slične vrpce, natopljene tintom ili drukčije pripremljene za davanje otisaka, neovisno jesu li na svitcima ili u patronama ili ne; jastučići za žigove, neovisno jesu li natopljeni tintom ili ne, sa ili bez kutije
 • 9613000000 80 : Upaljači za cigarete i ostali upaljači, neovisno jesu li mehanički ili električni, te njihovi dijelovi, osim kremena i fitilja
 • 9614000000 80 : Lule za pušenje (uključujući glave lula) i usnici za cigare ili cigarete, te njihovi dijelovi
 • 9615000000 80 : Češljevi, kopče za kosu i slično; ukosnice, igle za uvojke, držači uvojaka, uvijači za kosu i slično, osim onih iz tarifnog broja|8516, te njihovi dijelovi
 • 9616000000 80 : Štrcaljke mirisa i slične toaletne štrcaljke, njihova kućišta i glave; jastučići za nanošenje pudera i jastučići za nanošenje kozmetičkih ili toaletnih pripravaka
 • 9617000000 80 : Termos-boce i ostale posude s vakuumskom izolacijom, kompletne; njihovi dijelovi osim staklenih uložaka
 • 9618000000 80 : Krojačke lutke i ostale figure za izlaganje; automati i ostali animirani pokaznici koje se rabi za uređivanje izloga
 • 9619000000 80 : Higijenski ulošci i tamponi, pelene i podlošci za pelene za dojenčad te slični proizvodi, od bilo kojeg materijala