carinska nomenklatura [Hrvatski]:

4600000000 80 PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI DRUGIH MATERIJALA ZA PLETARSTVO; KOŠARAČKI I PLETARSKI PROIZVODI.

ODSJEK IX DRVO I PROIZVODI OD DRVA; DRVENI UGLJEN; PLUTO I PROIZVODI OD PLUTA; PROIZVODI OD SLAME I ESPARTA ILI DRUGIH MATERIJALA ZA PLETARSTVO; KOŠARAČKI I PLETARSKI PROIZVODI.

  • 4601000000 80 : Pletenice i slični proizvodi od materijala za pletarstvo, neovisno jesu li sastavljeni u vrpce ili ne; materijali za pletarstvo, pletenice i slični proizvodi od materijala za pletarstvo, međusobno spojeni u usporedne strukove ili tkani, u obliku listova, neovisno predstavljaju li gotove proizvode ili ne (npr. prostirke, pokrivači, zasloni)
  • 4602000000 80 : Košarački, pletarski i slični proizvodi, izrađeni izravno u oblike, od materijala za pletarstvo ili od proizvoda iz tarifnog broja|4601; proizvodi od lufe