carinska nomenklatura [Hrvatski]:

9900000000 80 POSEBNE OZNAKE KOMBINIRANE NOMENKLATURE.

ODSJEK XXI UMJETNIČKA DJELA, KOLEKCIONARSKI PREDMETI I ANTIKVITETI.

  • 9905000000 10: Određene robe, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br.|1186/2009|(uvoz i izvoz)
  • - 9905000000 80: osobna imovina fizičkih osoba koje mijenjaju svoja uobičajena boravišta
  • - 9919000000 80: ostala roba, osim one navedenih prethodno
  • 9930000000 80 : roba isporučena na plovila i letjelice
  • 9931000000 80 : roba isporučena za potrebe posade na izvanteritorijanim postrojenjima ili za potrebe rada motora, strojeva i druge opreme na izvanteritorijanim postrojenjima
  • 9950000000 80: oznaka koju se koristi u trgovini robom između zemalja članica za pojedinačne transakcije čija je vrijednost manja od 200|€ i u nekim slučajevima za potrebe izvještavanja za nusproizvode