carinska nomenklatura [Hrvatski]:

5700000000 80 SAGOVI I OSTALI TEKSTILNI PODNI POKRIVAČI.

ODSJEK XI TEKSTIL I TEKSTILNI PROIZVODI.

  • 5701000000 80 : Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, uzlani, neovisno jesu li dovršeni ili ne
  • 5702000000 80 : Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, tkani, nedobiveni tafting-postupkom niti flokirani, neovisno jesu li dovršeni ili ne, uključujući "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" i slične ručno tkane pokrivače
  • 5703000000 80 : Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, dobiveni tafting-postupkom, neovisno jesu li dovršeni ili ne
  • 5704000000 80 : Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, od pusta, nedobiveni tafting-postupkom niti flokirani, neovisno jesu li dovršeni ili ne
  • 5705000000 80 : Ostali sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, neovisno jesu li dovršeni ili ne