carinska nomenklatura [Hrvatski]:

7500000000 80 NIKAL I PROIZVODI OD NIKLA.

ODSJEK XV OBIČNE KOVINE I PROIZVODI OD OBIČNIH KOVINA.