carinska nomenklatura [Hrvatski]:

6900000000 80 KERAMIČKI PROIZVODI.

ODSJEK XIII PROIZVODI OD KAMENA, SADRE, CEMENTA, BETONA, AZBESTA, TINJCA ILI SLIČNIH MATERIJALA; KERAMIČKI PROIZVODI; STAKLO I STAKLENI PROIZVODI.

 • 6901000000 10: POTPOGLAVLJE|I - PROIZVODI OD SILIKATNOG FOSILNOG BRAŠNA ILI SLIČNIH SILIKATNIH ZEMLJI I VATROSTALNI PROIZVODI
 • 6901000000 80: Opeke, blokovi, pločice i ostali keramički proizvodi od silikatnoga fosilnog brašna (na primjer, od kiselgura, tripolita, diatomita) ili sličnih silikatnih zemlji
 • 6902000000 80 : Vatrostalne opeke, blokovi, pločice i slični vatrostalni keramički proizvodi za ugradnju, osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili sličnih silikatnih zemlji
 • 6903000000 80 : Ostali vatrostalni keramički proizvodi (na primjer, retorte, talionički lonci, tave, sapnice, čepovi, podloge, kupele, cijevi, obloge i šipke), osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili sličnih silikatnih zemlji
 • 6904000000 10: POTPOGLAVLJE|II - OSTALI KERAMIČKI PROIZVODI
 • 6904000000 80 : Keramičke zidarske opeke, blokovi za podove, nosivi elementi ili ispune i slično
 • 6905000000 80 : Crijep, dimnjaci, poklopci za dimnjake, dimovodne cijevi, arhitektonski ukrasi i ostali građevinski keramički elementi
 • 6906000000 80 : Keramičke cijevi, odvodi, oluci i pribor za cijevi
 • 6907000000 80 : Neglazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; neglazirane keramičke kockice za mozaik i slično, neovisno jesu li na podlozi ili ne
 • 6908000000 80 : Glazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; glazirane keramičke kockice i slično, za mozaik, neovisno jesu li na podlozi ili ne
 • 6909000000 80 : Keramički proizvodi za laboratorijsku, kemijsku ili drugu tehničku uporabu; keramička korita, vjedra i slične posude vrsta koje se rabi u poljoprivredi; keramički lonci, ćupovi i slični proizvodi vrsta koje se rabi za transport ili pakiranje robe
 • 6910000000 80 : Keramički sudoperi, umivaonici, stupovi za umivaonike, kade, bidei, zahodske školjke, vodokotlići, pisoari i slični sanitarni proizvodi
 • 6911000000 80 : Stolni proizvodi, kuhinjski proizvodi, ostali kućanski proizvodi te toaletni proizvodi, porculanski
 • 6912000000 80 : Stolni proizvodi, kuhinjski proizvodi, ostali kućanski proizvodi te toaletni proizvodi, osim porculanskih
 • 6913000000 80 : Statue i ostali ukrasni keramički proizvodi
 • 6914000000 80 : Ostali keramički proizvodi