carinska nomenklatura [Hrvatski]:

9200000000 80 GLAZBALA; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR.

ODSJEK XVIII OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI, ISPITNI, MEDICINSKI ILI KIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; SATOVI; GLAZBALA; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR.

  • 9201000000 80 : Glasoviri, uključujući i automatske glasovire; čembala i ostala klavijaturna glazbala sa žicama
  • 9202000000 80 : Ostala žičana glazbala (na primjer, gitare, violine, harfe)
  • 9205000000 80 : Puhačka glazbala (na primjer, orgulje s klavijaturom, harmonike, klarineti, trube, gajde), osim sajamskih orgulja i mehaničkih uličnih orgulja
  • 9206000000 80 : Udaraljke (na primjer, bubnjevi, ksilofoni, činele, kastanjete, maraksi)
  • 9207000000 80 : Glazbala u kojih zvuk nastaje ili se mora pojačavati električki (na primjer, orgulje, gitare, harmonike)
  • 9208000000 80 : Glazbene kutije, sajamske orgulje, mehaničke ulične orgulje, mehaničke ptice pjevice, glazbene pile i ostala glazbala, neuključena niti u jedan drugi tarifni broj ovog poglavlja; zviždaljke za mamljenje svih vrsta; zviždaljke, rogovi za dozivanje i ostali usni puhački signalni instrumenti
  • 9209000000 80 : Dijelovi glazbala (na primjer, mehanizmi za glazbene kutije) i pribor (na primjer, kartice, diskovi i valjci za mehanička glazbala); metronomi, vilice i pisci za ugađanje svih vrsta