carinska nomenklatura [Hrvatski]:

5400000000 80 UMJETNI ILI SINTETIČKI FILAMENTI; VRPCE I SLIČNI OBLICI OD UMJETNIH ILI SINTETIČKIH TEKSTILNIH MATERIJALA.

ODSJEK XI TEKSTIL I TEKSTILNI PROIZVODI.

  • 5401000000 80 : Konac za šivanje od umjetnih ili sintetičkih filamenata, neovisno je li pripremljen u pakiranja za pojedinačnu prodaju ili ne
  • 5402000000 80 : Pređa od sintetičkih filamenata (osim konca za šivanje), nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, uključujući sintetičke monofilamente finoće manje od 67|deciteksa
  • 5403000000 80 : Pređa od umjetnih filamenata (osim konca za šivanje), nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, uključujući umjetne monofilamente finoće manje od 67|deciteksa
  • 5404000000 80 : Sintetički monofilamenti finoće 67|deciteksa i veće, s niti jednom dimenzijom poprečnog presjeka ne većom od 1|mm; vrpce i slično (na primjer, umjetna slama), od sintetičkih tekstilnih materijala, očevidne širine ne veće od 5|mm
  • 5405000000 80 : Umjetni monofilamenti finoće 67|deciteksa ili veće s niti jednom dimenzijom poprečnog presjeka ne većom od 1|mm; vrpce i slično (na primjer, umjetna slama), od umjetnog tekstilnog materijala, očevidne širine ne veće od 5|mm
  • 5406000000 80 : Pređa od umjetnih ili sintetičkih filamenata (osim konca za šivanje), pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju
  • 5407000000 80 : Tkanine od sintetičke filamentne pređe, uključujući tkanine dobivene od proizvoda iz tarifnog broja|5404
  • 5408000000 80 : Tkanine od umjetne filamentne pređe, uključujući tkanine dobivene od proizvoda iz tarifnog broja|5405