carinska nomenklatura [Hrvatski]:

0600000000 80 ŽIVO DRVEĆE I DRUGE BILJKE; LUKOVICE, KORIJENI I SLIČNO; REZANO CVIJEĆE I UKRASNO LIŠĆE.

ODSJEK II BILJNI PROIZVODI.

  • 0601000000 80 : Lukovice, gomolji, gomoljasti korijeni, izdanci i podanci korijena, u stanju mirovanja, u vegetaciji ili u cvatu; biljke i korijeni cikorije, osim korijena iz tarifnog broja|1212
  • 0602000000 80 : Ostale žive biljke (uključujući i njihovo korijenje), reznice i cijepovi; micelij gljiva
  • 0603000000 80 : Rezano cvijeće i cvjetni pupoljci vrsta prikladnih za bukete ili za ukras, svježe, osušeno, bojeno, bijeljeno, impregnirano ili drukčije pripremljeno
  • 0604000000 80 : Lišće, grane i ostali dijelovi bilja, bez cvjetova ili cvjetnih pupoljaka te trave, mahovine i lišaji, prikladni za bukete ili za ukras, svježi, osušeni, bojeni, bijeljeni, impregnirani ili drukčije pripremljeni