carinska nomenklatura [Hrvatski]:

7200000000 80 ŽELJEZO I ČELIK.

ODSJEK XV OBIČNE KOVINE I PROIZVODI OD OBIČNIH KOVINA.

 • 7201000000 10: POTPOGLAVLJE|I - PRIMARNI MATERIJALI; PROIZVODI U GRANULAMA ILI U PRAHU
 • 7201000000 80 : Sirovo željezo i zrcalno željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima
 • 7202000000 80 : Feroslitine
 • 7203000000 80 : Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletama ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94|mas.|% u komadima, peletama ili sličnim oblicima
 • 7204000000 80 : Željezni otpaci i lomljevina; otpadni ingoti za pretaljivanje, od željeza ili čelika
 • 7205000000 80 : Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika
 • 7206000000 10: POTPOGLAVLJE|II - ŽELJEZO I NELEGIRANI ČELIK
 • 7206000000 80 : Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim željeza iz tarifnog broja|7203)
 • 7207000000 80 : Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika
 • 7208000000 80 : Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600|mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni
 • 7209000000 80 : Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600|mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni
 • 7210000000 80 : Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600|mm i veće, platirani ili prevučeni
 • 7211000000 80 : Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600|mm, neplatirani niti prevučeni
 • 7212000000 80 : Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600|mm, platirani ili prevučeni
 • 7213000000 80 : Žica, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima, od željeza ili nelegiranog čelika
 • 7214000000 80 : Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja
 • 7215000000 80 : Ostale šipke od željeza ili nelegiranog čelika
 • 7216000000 80 : Profili od željeza ili nelegiranog čelika
 • 7217000000 80 : Žica, hladnodobivena, od željeza ili nelegiranog čelika
 • 7218000000 10: POTPOGLAVLJE|III - NEHRĐAJUĆI ČELIK
 • 7218000000 80 : Nehrđajući čelik u ingotima ili drugim primarnim oblicima; poluproizvodi od nehrđajućeg čelika
 • 7219000000 80 : Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600|mm i veće
 • 7220000000 80 : Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600|mm
 • 7221000000 80 : Žica, toplovaljana, u nepravilno (labavo) namotanim kolutima, od nehrđajućeg čelika
 • 7222000000 80 : Šipke, od nehrđajućeg čelika; profili, od nehrđajućeg čelika
 • 7223000000 80 : Žica, hladnodobivena, od nehrđajućeg čelika
 • 7224000000 10: POTPOGLAVLJE|IV - OSTALI LEGIRANI ČELICI; ŠUPLJE ŠIPKE ZA SVRDLA, OD LEGIRANOG ILI NELEGIRANOG ČELIKA
 • 7224000000 80 : Ostali legirani čelici u ingotima ili drugim primarnim oblicima; poluproizvodi od ostalih legiranih čelika
 • 7225000000 80 : Plosnati valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine 600|mm i veće
 • 7226000000 80 : Plosnati valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine manje od 600|mm
 • 7227000000 80 : Žica, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima, od ostalih legiranih čelika
 • 7228000000 80 : Šipke ostalih legiranih čelika; profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za svrdla od legiranih ili nelegiranih čelika
 • 7229000000 80 : Žica, hladnodobivena od ostalih legiranih čelika