carinska nomenklatura [Hrvatski]:

1300000000 80 ŠELAK; GUME, SMOLE I OSTALI BILJNI SOKOVI I EKSTRAKTI.

ODSJEK II BILJNI PROIZVODI.

  • 1301000000 80 : Šelak; prirodne gume, smole, gume-smole i oleo smole (na primjer, balzami)
  • 1302000000 80 : Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, neovisno jesu li modificirani ili ne, dobiveni od biljnih proizvoda